mobileTitle
Şirketlere Yönelik Yönetici ve Alt Yönetici Eğitimleri
  • İş Hukuku Eğitimi 
  • Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları Eğitimi 
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi 
  • İnsan Kaynaklarında İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Eğitimi
  • Sendikalar Hukuku ve Toplu İş Sözleşmesi Süreç Yönetimi Eğitimi
  • Yönetici ve Alt Yöneticilere Yönelik Hak ve Yükümlülükler Eğitimi
  • Sözleşme Hazırlama ve Sözleşme Süreç Yönetimi Eğitimi
  • Satınalma Süreç Yönetimi Eğitimi
  • Diğer şirket içi eğitimler